Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 


Aktuelno
_______________________________________________

 

 

 

u 2018. godini
_____________________

 

Promotivna izložba (realizacija programa zaštite 2018)

Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore priredio je  Promotivnu izložbu (realizacija programa zaštite 2018), posvećenu konzervatorskim i arheološkim istraživanjima, sprovedenim konzervatorskim mjerama na kulturnim dobrima, 21. decembra 2018. godine u Galeriji Miodrag Dado Đurić na Cetinju.
Na izložbi su predstavljeni rezultati rada Centra, kao  i audiovizuelna prezentacija.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja Grada Spuža sa bedemima i sprovođenje preventivnih mjera zaštite, Opština Danilovgrad

Spuška tvrđava izdiže se nad Bjelopavlićkom ravnicom, i nalazi se na lijevoj obali rijeke Zete.  Imajući u vidu njen položaj, između Crne Gore i Brda, Spuž i njegova tvrđava bili su od izuzetnog vojno-strateškog značaja.
U toku prve faze sistematskih arheološih istraživanja otvorene su dvije sonde i rov. Uz zid sonde 1 (nedaleko od jugozapadnog zida i iste orijentacije) nalazi se omalterisana bistijerna, čiji dio se još uvijek nalazi po zemljom. U površinskom sloju pronađene su čaure metaka, dok se od narednih isrtaživanja očekuje da donesu više podataka o starijim fazama ovog lokaliteta. 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Izrada konzervatorskog projekta za konzervaciju i restauraciju najugroženijih partija tvrđave Onogošt, opština Nikšić

Naziv Onogošt prvi put se pominje u ,,Ljetopisu popa Dukljanina“ u drugoj polovini XII vijeka. Ime grada potiče od gotskog vojskovođe Anagastosa.Danas Onogošt predstavlja značajno kulturno - istorijsko nasleđe koje pruža bitne podatke o načinu života u centralnom području Crne Gore.

Prilikom istraživanja tvrđave Onogošt, konstatovano je loše stanje bedema i Nebojšine kule. U ovom navratu kao najugroženiji elemet izdvojena je Kula na kojoj je neophodno sprovesti konzervatorske mjere sanacije i restauracije. Izvršena su konzervatorska istraživanja na osnovu kojih je izrađen projekat sanacije, koji će biti implementiran u narednom periodu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomeniku Krstac, Čarađe, opština Nikšić

Na području ravnog dijela Krsca, na pravcu regionalnog puta Nikšić – Gacko, u neposrednoj blizini zgrade OŠ „Branko Višnjić“, postavljen je 1976. godine, monumentalni spomenik posvećen palim borcima i žrtvama fašističkog terora u NOR-u i u ROR-u, autora Ljubomira Vojvodića. Spomenik je otkriven19. septembra 1976. godine, od strane dr Miljana Radovića, sekretara CK SKJ CG. Spomenik se nalazio u lošem stanju očuvanosti i shodno konzervatorskom projektu sprovedeni su restauratorski i rekonstrukcijski procesi na određenim elementima.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Izrada konzervatorskog projekta (konzervacije, restauracije i anastiloze) ulaznog portala Dvora Balšića, zaseok Lekovići, Godinje, i sprovođenje konzervatorskih mjera, opština Bar

Implementacija konzervatorskih mjera na kulturnom dobru Ulazni portal Dvora Balšića, sprovedena je u skladu sa “Konzervatorskim projektom konzervacije i konsolidacije Ulaznog Portala Dvora Bališića u Godinju“, koji je baziran na stilsko hronološkim analizama i konzervatorskim  istaživanjima sprovedenim  od 2015-2018. godine. Sprovođenje mjera je podrazumijevalo odstranjivanje divlje vegetacije koja je višestruko predstavljala faktor rizika, uklanjanje otpadnog materijala pri čemu su se kameni blokovi, koji su lokalnog porijekla, odvajali kao mogući konzervatorski sirovinski materijal.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja Žabljaka Crnojevića, Prijestonica Cetinje (I faza)

O nastanku Žabljaka Crnojevića nema pisanih podataka, međutim područje na kojem se nalazi, navodi na pomisao da je tu, možda još u praistoriji postojalo gradinsko naselje, a da su ga kao utvrđeni grad osnovali Vojisavljevići u X vijeku, zbog njegovog izuzetnog strateškog položaja.

Ovogodišnja arheološka istraživanja ovog značajnog lokaliteta predstavljaju prvu fazu sistematičnih arheoloških istraživanja. Tom prilikom otvorene su tri sonde i rov, uglavnom uz unutrašnje zidove utvrđenja. Između velikog broja pokretnih nalaza treba izdvojiti otomansku keramiku, keramičke lule, topovsku đulad, dok pronadjeni kameni kapitel predstavlja raritet na prostoru Crne Gore.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera na ikonostasu crkve Sv. Trojica, opština Pljevlja (II faza) i Izrada konzervatorskog projekta sanacije crkve Sv. Trojica, opština Pljevlja

Manastir Sveta Trojica imao je više faza izgradnje. Prvobitna hrišćanska bogomolja sagrađena je u ranohrišćanskom periodu, to jest za vrijeme postojanja rudarskog centra u Kominima. . Obzirom na loše stanje očuvanosti ikonostasa, izvršena su konzervatorska istraživanja na osnovu kojih je izrađen konzervatorski projekat i čija implementacija je započela 2018. godine demontiranjem ikona i drvene rezbarije. Prva faza konzervatorskih mjera sprovedena je na licu mjesta, gdje su tretirane prijestone ikone i dekorativne kolonete, a ostali elementi su transportovani u JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Geofizička, arheološka i konzervatorska istraživanja tri lokaliteta sa stećcima (I faza)

Vrijeme nastanka i razvoja stećaka obuhvata period od sredine XII do kraja XVI vijeka. Na osnovu terenskih  istraživanja, stećci su podijeljeni na: ležeće (ploče, ploče sa podnožjem, sanduke, sanduke sa podnožjem, visoki sanduk, visoki sanduk sa podnožjem,  sarkofag ili sljemenjaka, sljemenjaka sa podnožjem)  i stojeće (krst i nišan).  Veliki broj amorfnih stećaka ukazuje da se ovdje sahranjivalo  siromašno seosko stanovništvo. Raznovrsnošću stećaka postoji vjerovatnoća da je bila zajenička nekropola za više naselja.  
Motivi i scene na stećcima predstavljaju bogatu umjetničku vještinu koju su dijaci posjedovali. Najveći broj motiva je predstavljen  bordurama, krstačama, lukovima, scene u vidu kola, utvrđenja i lova. 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera sanacije eksterijera i enterijera crkve Sv. Blagovještenja u Jeksi, Rijeka Crnojevića, prijestonica Cetinje (II faza)

Crkva Sv. Blagovještenja (Blagovjesti Bogorodici) sagrađena je u nekadašnjem naselju Jeksa na uzvišenju lociranom cca 200 m iznad asfaltnog puta, koji vodi od Rijeke Crnojevića prema Virpazaru i udaljeno je 800 m od sela Čukovići.

Zbog lošeg stanja očuvanosti i neadekvatnih intervencija, tokom 2017. godine izvršena su konzervatorska istraživanja, gdje je utvrđen visok stepen oštrećenja živopisa usljed uticaja atmosferske i kapilarne vlage. Izrađen je konzervatorski projekat sanacije enterijera i eksterijera, čija implemetacija je u toku. Definisana je komunikacija i plato na kojem je crkva sagrađena, koji su u potpunosti bili obrasli vegetacijom i onemogućavali neometan pristup. Sprovedena je preventivna zaštita nestabilnih partija živopisa, nakon koje je izvršena sanacija krovne konstrukcije i uklanjanje nečistoća sa kamenih površina. Izrađena su adekvatna jednokrilna vrata, obzirom da postojeća nijesu bila u funkciji. Sanirana su gazišta prilaznog stepeništa i plato. U narednom periodu biće sprovedene konzervatorske mjere na živopisu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja Municipium S, opština Pljevlja

Municipijum S... je, pored Risniuma i Dokleje, jedan od tri urbana centra iz doba rimske dominacije. Sprovedena je i djelimična sanacija dijela arhitektonskih ostataka devastiranih početkom aprila mjeseca 2018. godine od strane nepoznatih počinilaca, kroz primjenu preventivnih konzervatorskih mjera. Takođe, sprovedena je i preventivna zaštita otkrivenih ostataka kamene plastike u arheološkim istraživanjima 2017. i 2018. godine, kao i dva kamena žrtvenika, pronađena u arheološkim istraživanjima 2018. godine.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Izrada konzervatorskog projekta sanacije eksterijera i enterijera crkve Sv. apostola Petra i Pavla, opština Nikšić (II faza)

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla sagrađena je u podnožju Petrove glavice, sjeverno od sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, a u okviru gradskog groblja sa stećcima. Prvi put se pominje 1362. godine, kada je potpisano primirje između Kotorana i Vojinovića. U dva navrata vršena su konzervatorska istraživanja, koja su obuhvatila stručnu analizu postojećeg stanja kako enterijera, tako i eksterijera kulturnog dobra. Konstatovan je visok stepen oštećenja i neadekvatnih intervencija na objektu, te su u tu svrhu izrađeni konzervatorski projekti za sanaciju enterijera i eksterijera, koji će biti impelementirani u narednom periodu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Izložba ΣYNÉXEIA – CONTINUUM – TRAJANJE

Povodom višegodišnjih arheoloških istraživanja u Risnu, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore je organizovao u više crnogorskih gradova izložbu pod nazivom ΣYNÉXEIA CONTINUUM – TRAJANJE.  
Višegodišnja arheološka istraživanja u Risnu, na lokalitetima Carine i Gradina, realizovana kroz saradnju Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Varšavskog univerziteta, do sada su dala veoma značajne rezultate. Predmetni projekat podrazumijeva arheološka istraživanja u cilju otkrivanja novih saznanja o Rizonu, odnosno, Risiniumu.

Gradovi u kojima je organizovana izložba:

Cetinje: Ministarstvo kulture 26.07 do 04.08.2018.godine,

Risan: Rimski mozaici 15.08 do 22.08.2018. godine,

Herceg Novi: galerija Josip Bepo Benković 14.09 do 02.10.2018. godine,

Podgorica: galerija Art 06.12 do 21.12.2018. godine.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Konzervatorska istraživanja, izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje I faze konzervatorskih mjera na Kuli Voltica, Opština Nikšić

Voltica je karaula-tvrđava koja se nalazi u Starom Selu, a podignuta je u doba vladavine knjaza Danila Petrovića 1855. godine. Ova tri objekta čine kulturno istorijsku cjelinu, čija obnova bi trebala da ide u smjeru za samoodrživo i savremeno korišćenje, kroz sprovođenje postupaka aktivne zaštite, očuvanja, obnove, planiranja i uspostavljanja njihove savremene funkcije u cilju održivog razvoja.

Sprovedene su aktivnosti predviđene prvom fazom, u smislu preventivne zaštite i pripremnih radova. Na cjelokupnom prostoru kule  je obavljen proces  konsolidacije ugroženih i nestabilnih partija građevine, i spriječena dalja  devastacija tokom narednog perioda. Omogućen je pristup objektu sa svih pozicija i stvoreni uslovi za nesmetan rad na primjeni konzervatorskih mjera nakon izrade Konzervatorskog ptojekta.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka istraživanja lokaliteta Gradina u Risnu, Opština Kotor

Utvrđenje Gradina iznad Risna, nalazi se na oko 200 m nadmorske visine. Prvobitna funkcija ovog utvrđenja je najvjerovatnije bila refugium, zbijeg u periodu napada ili rata. Pokretni nalazi s ovog lokaliteta su raznovrsni, počev od helenističke keramike, preko kamene plastike, topovskih đuladi, otomanske, te venecijanske keramike, stakla i staklenih perli. Ovim podacima se raspolaže zahvaljujući sistematskim arheološkim istraživanjima koja su se obavljala u više kampanja u okviru medjunarodnog crnogorsko - poljskog naučnog projekta „Risinium prijestonica kraljice Teute“.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zaštitno arheološko istraživanje tumula u Potrlici, Doganje , Opština Pljevlja

Zaštitno arheološko istraživanje tumula, sa  dvadeset osam grobova iz različitih vremenskih perioda, sproveo je arheološki tim nakon sprovedenog postupka Uprave za zaštitu kulturnih dobara i obustave daljih radova u Potrlici – rudokopu Rudnika Uglja Pljevlja.
Praistorijska humka,  sastavni je dio nekropole,  koju je formirala populacija gradinskog naselja u neposrednoj blizini, na uzvišenju  Mala Pliješ, u prvom milenijumu prije nove ere.  Kupasta fizionomija ovog zemljanog tumula,  prvobitnog prečnika oko 20 metara,  sa kamenim plaštom od usitnjenog kamena i prstenom načinjenim od  oblutka, devastirana je u nekoliko navrata tokom svog trajanja.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Valorizacija potencijalnih podvodnih arheoloških lokaliteta 2017-2019

Tokom prve dvije faze realizacije ovog projekta, 2017. i 2018. godine, napravljen je obilazak svih evidentiranih lokaliteta u akvatorijima Boke Kotorske, Herceg Novog i Budve do Petrovca, uključujući novovjekovne brodolome, koji status arheološkog dobra dobijaju nakon 100 godina od potonuća, shodno Zakonu o zaštititi kulturnih dobara, ali i upisan jedan broj novih pozicija.

Sprovedene aktivnosti u okviru ovog projekta, omogućiće izradu i dopunu  baznih dokumenta iz oblasti arheologije, kao što je Arheološka karta Crne Gore, u koju za sad  nije uvršten nijedan podvodni lokalitet, kao i izradu drugih strateških dokumenata kojima bi se dugoročno kreirali prioriteti zaštite i očuvanja podvodnih arheoloških lokaliteta na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomeniku Palim borcima i žrtvama fašizma, Golija, opština Nikšić

Kod Krsca u podnožju Golije, na putnom pravcu Nikšić - Gacko, 56 km od Nikšića, na uzvišenju, nalazi se ,,Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma”.
Spomenik je izradila Kamenorezačka zadruga iz Sombora, a glavni majstor bio je Vladimir Stamendić iz Sombora. Tokom svečanosti 24. oktobra 1954. godine spomenik je otkrio Veljko Perović, predsjednik golijske opštine. 

Spomenik se nalazio u jako lošem stanju očuvanosti i shodno konzervatorskom projektu sprovedene su mjere koje su podrazumijevale demontiranje svih elemenata spomenika. U potpunosti su uklonjeni postojeći temelji i ostaci betonskog postamenta, i urađen je novi plato, koji je obložen štokovanim, kamenim pločama.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Konzervatorska istraživanja i izrada konzervatorskog projekta najugroženijih segmenata enterijera crkve Sv. Nikole, Podvrh, opština Bijelo Polje

Crkva Sv. Nikole u Podvrhu (pozicionirana ispod vrha, pa otuda naziv Podvrh) sagrađena je na zaravni, pred ulazom u Đalovića klisuru, duž toka rijeke Bistrice prema sjevero-istoku, na udaljenosti 25km od Bijelog Polja. Prilikom istraživanja crkve Sv. Nikole u Podvrhu, utvrđeno je da se živopis nalazi u lošem stanju očuvanosti usljed uticaja atmosferske i kapilarne vlage. Za potrebe izrade konzervatorskog projekta „Sprovođenje konzervatorskih mjera na živopisu crkve Sv. Nikole u Podvrhu, opština Bijelo Polje“ izvršena su konzervatorska istraživanja i u tom navratu sprovedena je privremena zaštita nestabilnih partija živopisa, što nije krajnje rješenje, obzirom da su ova oštećenja konstatovana u istraživačkoj fazi.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera na ikonostasu crkve Rođenja Bogorodice (Cetinjski manastir), prijestonica Cetinje (III faza)

Obzirom na loše stanje očuvanosti ikonostasa, izvršena su konzervatorska istraživanja na osnovu kojih je izrađen konzervatorski projekat i čija implementacija je započela 2017. godine demontiranjem ikona i drvene rezbarije. Izrađena je nova noseća konstrukcija na kojoj je montirana foto – tapeta, za koju je fotografije snimio mr Lazar Pejović, a ista će odvajati oltarski prostor od naosa sve dok se budu sprovodile konzervatorske mjere na elementima ikonostasa. Tokom 2018. godine na 42 ikone izvršeno je uklanjanje raznih nečistoća, dubliranje na novim lanenim platnima, konsolidacija drvenih nosilaca ikona i očuvane rezbarije, rekonstrukcija oštećenog bojenog sloja sa podlogom i pozlata na ikonama. U toku je  rekonstrukcija pozlate na rezbariji i izrada replika koloneta, koje će zamijeniti nedostajuće.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja crkve Sv. Pahomija Komanina - Sv. Vračevi, Glavni grad Podgorica

Sudeći prema preliminarnim rezultatima, zaključeno je da crkva najvjerovatnije sadrži tri kulturna horizonta. Najstariju otkrivenu fazu predstavlja crkva sa kamenim krovnim pokrivačem, podom, grobovima i krečnim malterom, mlađu fazu čini priprata sa južnim i sjevernim zidovima i grobovima, dok najmlađu fazu čini zapadni zid priprate. Moguće da je u novijem vremenu došlo do konsolidacije određenih ostataka crkve, sudeći po ostacima cementnog maltera, sekundarnoj poziciji časne trpeze, kao i većem broju novčića otkrivenih u sloju oko časne trpeze u cilju održavanja kulta svetog mjesta. Od pokretnih nalaza najzastupljeniji su klinovi, fragmenti keramike, staklo i novac.  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja na ostacima Vile rustike sa mozaikom, i izrada konzervatorskog projekta, Mirište, Petrovac, Opština Budva

Arheološka istraživanja na lokalitetu Mirište izvršena su 2010. godine. Kako se lokalitet nalazi na privatnom zemljištu, zbog nebrige došlo je do određenih devastacija u pojedinim zonama. Ovogodišnje konzervatorske mjere obuhvatile su zamjenu dotrajalih  nosača potportnih greda novim, da bi se problem porinuca jednog od zidova vile dugoročnije riješio. Takođe, lokalitet je raščišćen od vegetacije i građevinskog otpada. Istražene arheološke sonde su popunjene drenažnim, krupnim i sitnim pijeskom sa kamenoloma Nalježići.  
Sprovedena su konzervatorska istraživanja, preventivna zaštita i djelimična sanacija lokaliteta (izrada potporne zaštite na lokalitetu i novih čeličnih nosača za pojačavanje potpornog zida).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sprovođenje konzervatorskih mjera sanacije eksterijera i enterijera crkve Sv. Krsta u Novoselju, Petrovac, opština Budva (II faza)

Crkva Sv. Krsta je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i zvonom na preslicu na tri zvonika na zapadnoj strani. Locirana je na terasastim padinama Paštrovske gore, u selu Novoselje, na 5 km iznad magistralnog puta Petrovac – Podgorica. Ispred crkve, u dvorištu nalazi se aktivno groblje a desno od ulaza pomoćni objekat okružen kamenim zidom, sa dvije dvokrilne kapije  na južnoj i istočnoj strani.  Postavljena je  na jugoistočnom uglu porte i orijentisana  u pravcu istok – zapad. Stariji živopisani, istočni  dio crkve nastao je tokom XVII vijeku. Dok je mlađi dio, zapadni,  sa dograđenom pripratom nastao u XIX. vijeku.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološko istraživanje u Matagužima

Arheološko istraživanje lokaliteta Mjace - 2018.,  nastavak je projekta istraživanja Starih Mataguža koji je započeo 2017. godine,  čiji ostaci daju sliku rastera do sada neistraženih djelova urbane aglomeracije podignute u vrijeme Ilirije, a koja je izvjesne prepravke pretrpjela nakon uspostavljanja rimske vlasti na novoosvojenoj teritoriji Ilirika.
Još u toku prošlogodišnje kampanje, na Mjacama je otkriven dio monumentalnog ansambla utvrđenja koji čine temelji kule kvadratnog tlocrta cca10 x 10 m, širine cca 2 m, na kojima su in situ  nadgradnja - sedam megalitskih blokova, sa rustikalnim licima i glatkim površinama na mjestu spojnica. Od kule su po pravilnoj geometrijskoj šemi pravih ugova planski ucrtani djelovi pravaca temelja bedema ka SZ u dužini 120 m, i SI 40 m.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja dijela lokaliteta Duklja i sprovođenje preventivnih mjera zaštite

Arheološki lokalitet Dokleja nalazi se na trapezoidnoj visoravni 3 km sjeverno od Podgorice. Najstariji stanovnici ovih predjela bili su ilirskog porijekla - Dokleati, ali organizacija ovih naselja nije poznata.U toku 2018. godine arheološka istraživanja rimskog grada Dokleje obuhvatila su sjeverni, zapadni i južni dio grada. Najznačajniji podatak otkriven je u sondama 11 i 12 gdje su istraženi djelovi bedema. Dugo se smatralo da je bedem istovremen s monumentalnim građevinama javnog karaktera u centru grada odnosno da se njegova izgradnja može datovati u kraj I i početak II vijeka. Istraživanja su opovrgla te pretpostavke, te se sada smatra da se gradski bedemi datuju u IV vijek.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja lokaliteta Brskovo i sprovođenje preventivnih mjera zaštite, Opština Mojkovac - II faza

Lokalitet Brskovo, nekadašnji trgovački centar, nalazi se 6 km istočno od Mojkovca. Po  razvijenosti i prometu, srednjevjekovno Brskovo moglo se porediti sa gradovima na primorju.

Najnovija iskopavanja i pokretni arheološki materijal potvrđuju da su rudnik i Brskovo sa trgom, bili aktivni sve do sedamdesetih godina XIV vijeka. Otkriće velelepne zgrade potrvrđuje da se u Brskovu i dalje živjelo. Ako se uzme u obzir da je freskopisanje u srednjovjekovnim objektima profanog karaktera iznimno rijetko, te da su postavljene hipoteze tačne, ostaci manastirskog kompleksa bez sumnje se mogu povezati sa dubrovačkim monasima iz reda dominikanaca, koji se pominju u istorijskim izvorima s kraja XIII vijeka.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja lokaliteta Ćaf Kiš, GO Tuzi, opština Podgorica

Lokalitet Čaf Kiš pozicioniran je na putnom pravcu Tuzi - Vuksan Lekići - Vatnikaj, na ravnom platou zvanom Dubrava. Tokom arheoloških istraživanja locirane su dvije crkve, starija i mlađa, posvećene Sv. Venerandi ( al. Qafkishë Shëne Prëdja).  Na osnovu izvršenih arheoloških istraživanja iznijeta je preliminarna interpretacija po kojoj se smatra dajeprvobitna crkav bila jednobrodna građevina sa dubokom polukružnom apsidom. Naos je bio prilično razuđen podjelom sa pet pari pilastara na četiri traveja. Prva crkva je bila malterisana i freskopisana (u oltarskom dijelu su sačuvani ostaci freskomaltera).  Nakon rušenja prve crkve, a na osnovu ostataka stare apside, moguće da je stradala u zemljotresu obnovljena je i tom prilikom dobija nove konstruktivne elemente i sadržaje. Uz zapadni spoljašnji zid naosa sa južne strane portala izgrađen je relativno moćan kontrafor.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Arheološka i konzervatorska istraživanja ranohrišćanske trobrodne bazilike (V-VI vijek), Stari grad Budva

Ovogodišnja arheološka istraživanja ranohrišćanske bazilike u Starom gradu Budva imala su revizioni karakter. Istražen je južni dio pjevnice, centralni dio oltara i ulaz u centralni brod. U južnom dijelu pjevnice sačuvani su podaci koji ukazuju na viševjekovno korišćenje bazilike. Konzervatorska istraživanja bazilike izvršena su sa ciljem izrade konzervatorskog projekta i podrazumijevala su pozicioniranje fragmenata ranohrišćanskog mozaika za njegovu implementaciju in situ; utvrđivanja stanja originalnog kamena u odnosu na prve konzervatorske intervencije, sprovedene u godinama nakon zemljotresa (1981 – 1983); arhitektonsko snimanje.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sanacija eksterijera objekta Državnog Arhiva – arhivski odsjek Kotor

 

Arhivski odsjek u Škaljarima, na teritoriji opštine Kotor danas se nalazi u nekadašnjoj stambenoj kući porodice Čelanović. Stručni tim JU Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore vršio je konzervatorska istraživanja i tom prilikom je izvršena vizuelna prospekcija objekta, zatim pregled i analiza sačuvane autentične dokumentacije o kulturnom dobru, kao i tipološka i komparativna analiza sa drugim arhitektonskim zdanjima iz ovog perioda. To je rađeno sa ciljem sagledavanja geneze eksterijera objekta od perioda njegove izgradnje do danas.
Ovim konzervatorskim istraživanjima je utvrđeno postojeće stanje predmetnog objekta u cilju formiranja predloga konzervatorskih mjera koje treba primijeniti na kulturnom dobru.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Rješenje o imenovanju direktora Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Na osnovu člana 47 stav 1 Zakona o kulturi ("Službeni list CG", br. 49/08, 16/11 i 38/12) i člana 7 stav 1  Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore ("Službeni list CG", br. 47/11 i 18/14) Vlada Crne Gore na sjednici od 15. marta 2018. godine, donijela je Rješenje o imenovanju Biljane Brajović, dipl. kulturologa, za direktoricu Centra.

Godišnjak Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

U Ministarsvu kulture 12. 03. 2018. godine predstavljen je Godišnjak Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, u kojem su prikazane aktivnosti koje je Centar realizovao u protekloj godini, a od kojih je najveći dio finansiran u okviru Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2017. godinu. Na promociji su govorili Dragan Spasić, predsjednik Savjeta JU Centar za konzervaciju i arheologiju, Željko Kalezić, pomoćnik direktora Centra za oblast konzervacije, Marija Jabućanin pomoćnica direktora Centra za oblast arheologije i Jasminka Grgurević, član redakcije Godišnjaka.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dvorac Kralja Nikole, Opština Nikšić

Usluge izrade konzervatorske faze projekta za sanaciju i restauraciju Dvorca Kralja Nikole, Opština Nikšić
Dvorac kralja Nikole u Nikšiću se nalazi pored gradskog parka i Saborne crkve, a sagrađen je 1900. godine.  U Dvorcu, koji je renoviran 1984. godine, nalaze se  po dvije galerije i biblioteke, Zavičajni muzej i dio državnog arhiva.Najljepši objekat koji su Petrovići sagradili zbog vlage, krova koji prokišnjava i loših uslova je u sve gorem stanju. Projekat podrazumijeva sprovođenje adekvatnih konzervatorskih mjera u cilju sanacije konstatovanih oštećenja i obezbjeđenja od daljeg propadanja. Za rukovodioca kozervatorskih istraživanja imenovan je Zeljko Kalezić-  konzervator-restaurator, savjetnik;  a za članove stručnog tima: Željko Čelebić, konzervator-restaurator, Vanja Bošković, spec.sci.arh, konzervator;savjetnik; Andrija Vuksanović, spec.sci.arh, konzervator;Branka Vujović,spec.sci.arh, Bojana Raspopović spec.sci.arh; stručni saradnici: Dijana Borozan, dipl. istoričarka umjetnosti, istraživač i dokumentarista i Suzana Dushaj spec. istorije i teorije umjetnosti, istraživač i dokumentarista. Konzevatorska istraživanja su otpočeta sredinom januara mjeseca.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Spomenik strijeljanim mornarima 1918. godine, Škaljari, Kotor

Izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomeniku strijeljanim mornarima 1918. godine, Škaljari, Kotor
Spomen obilježje podignuto u znak sjećanja na strijeljane mornare nakon pobune na austrougarskoj floti u Boki 1918. godine inspirisane velikom Oktobarskom revolucijom. Podignuto je 1968. godine povodom obilježavanja 50-te godišnjice tih događaja. Spomen kompleks predstavlja arhitektonsku i hortikulturno uređenu cjelinu sa stilizovanim ulaznom-kapijom, stazom i centralnim popločanim platoom na kome je podignuta Spomen kosturnica-sarkofag. Sarkofag je izgrađen od bijelog kamena sa Brača, a postolje je od crnog mermera. Sprovođenje konzervatorskih mjera je započeto 11.12. 2017. godine,  a završeno  02. 02. 2018. godine. U realizaciji konzervatorsko-restauratorskih mjera učestvovali su: Božidar Jovićević, konzervator-restaurator, savjetnik,  Jasminka Grgurović, konzervator-restaurator,  savjetnik    i  Danijela Milović, akademski slikar, konzervator-restaurator.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

u 2017. godini