Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 


Sektor za konzervaciju
_______________________________________________

 

 

 

 

Sektor za konzervaciju obavlja sljedeće poslove:

• izrada kratkoročnih i dugoročnih programa konzervatorskih istraživanja;

• organizovanje i vođenje konzervatorskih istraživanja radi utvrđivanja autentičnosti dobara, starosti odnosno hronološke pripadnosti dobara i drugih svojstava upotrijebljenih materijala i vezivnih sredstava, primijenjenih tehnologija i tehnika izrade dobara, mikroklimatskih uslova i njihovog uticaja na stanje dobara, stepena oštećenosti dobara i razloga nastalih oštećenja, potencijalnih opasnosti od novih degradacija ili drugih oblika ugrožavanja dobara, prihvatljivosti novih materijala, tehnologija i tehnika neposredne zaštite dobara i druga istraživanja;

• izrada konzervatorskih projekata;

• sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima;

• izrada studija zaštite kulturnih dobara; izrada menadžment planova;

• obilježavanje kulturnih dobara;

• vođenje dokumentacije o obavljenim konzervatorskim istraživanjima i sprovedenim konzervatorskim mjerama;

• objavljivanje stručnih izvještaja o sprovedenim konzervatorskim istraživanjima;

• pripremanje i objavljivanje stručnih i naučnih publikacija;

• ostvarivanje saradnje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i organizovanje stručnih i naučnih skupova.

 

Navedene poslove Sektor obavlja kroz svojih pet ateljea:

 

Atelje za konzervaciju nepokretnih kulturnih dobara

Atelje za konzervaciju štafelajnog slikarstva, živopisa, mozaika i drveta

Atelje za konzervaciju metala, stakla, keramike i plastike

Atelje za konzervaciju papira, pergamenta i kože

Atelje za konzervaciju tekstila